Wydaj u nas

 • Zapraszamy Autorów
  • prac popularnonaukowych i naukowych,
  • podręczników,
  • powieści,
  • tomików poezji,
  • albumów
  • i innych.
 • Oferujemy kompleksowy cykl wydawniczy (m.in. z redakcją i korektą tekstu), przygotowujemy profesjonalny projekt typograficzny oraz dwa projekty okładek do wyboru.
 • Każda książka jest wyceniana indywidualnie, a koszt jej przygotowania i wydania zależy m.in. od objętości i wyposażenia oraz oczekiwań Autora. Autor otrzymuje szczegółowe zestawienie kosztów, a płatności może dokonywać w ratach.
 • Cykl wydawniczy trwa od 3 do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy z Autorem. Jego długość zależy od skomplikowania prac edytorskich nad książką oraz od wspomnianego wyposażenia, np. książki w oprawie twardej drukują się o 3 tygodnie dłużej od książek w oprawie miękkiej, przygotowanie książki ze zdjęciami czy wykresami jest bardziej pracochłonne niż książki bez materiału ilustracyjnego.
Proszę przesłać tekst książki w Wordzie (lub innym edytorze) oraz informacje, co książka ma jeszcze zawierać. My obliczymy wówczas arkusze wydawnicze, weźmiemy pod uwagę dodatkowe wyposażenie książki (zdjęcia, wykresy, rysunki, tabele itp.) oraz jej ewentualny aparat naukowy (przypisy, bibliografię, indeks) i na tej podstawie ustalimy koszty wydania. Po uzgodnieniu szczegółów i podpisaniu umowy przystąpimy do prac. Zaczynamy od adiustacji (czyli redakcji tekstu), w wyjątkowych i bardzo rzadkich sytuacjach z adiustacji można zrezygnować. Ale żeby książka był dobrze przygotowana do druku, należy na początku poddać ją obróbce redakcyjnej. Autor otrzymuje taki zaadiustowany tekst w Wordzie do akceptacji poprawek, wyjaśnienia wątpliwości redaktora czy uzupełnienia braków. Następnie tekst jest czyszczony i przekazywany do korekty. Po korekcie tekst z poprawkami także jest wysyłany do autora, który zapoznaje się z kolejnymi zmianami. Kolejnym etapem jest skład i łamanie. Grafik przygotowuje projekt typograficzny książki, następnie ją łamie, nadając odpowiedni wygląd. Złamana książka trafia do jeszcze jednej korekty, po czym ostateczny plik, gotowy do druku, jest wysyłany do autora w postaci pliku PDF. Po ostatecznej akceptacji Autora plik książki jest wysyłany do drukarni. Druk i dystrybucję realizujemy we współpracy z firmą Sowa Sp. z o.o., m.in. w ramach tzw. druku na żądanie. Żadna ze stron nie ponosi wówczas kosztów magazynowania książek, nie trzeba na starcie ustalać sztywno nakładu i martwić się potem, czy się sprzeda. Książki są reklamowane w katalogach internetowych i drukowanych Sowy i księgarń z nią współpracujących, m.in. trafiają do sieci Empiku. Księgarnie zamawiają konkretne ilości i od razu za nie płacą, a Sowa zgodnie z zamówieniem drukuje odpowiednią ilość i dostarcza. Zysk ze sprzedaży trafia raz w miesiącu do Autora.